Pedagogische Werkdag


Hartelijk welkom in de KULAK.


We voorzien een waaier van boeiende, praktijkgerichte en interactieve werkwinkels vanuit een brede kijk op evaluatie en differentiatie. Er werd een zorgvuldige selectie en een interessant aanbod samengesteld voor onze doelgroep basisonderwijs: leerkrachten lager, leerkrachten kleuter, zoco’s en zorgleerkrachten, leerkrachten bewegingsopvoeding en directies.


We zijn ervan overtuigd (en hopen dit ook ten stelligste) dat we met dit aanbod sterkere teams en leerkrachten vormen in het begeleiden van de kinderen die ons toegewezen zijn. Goed evalueren raakt immers de kern van ons onderwijs (en vooral de groei en ontwikkeling van de kinderen) en de verschillende differentiatievormen leren ons de maat van elk kind vinden.
De aangereikte aanzetten zullen jouw groei daarin zeker doen kiemen.


We wensen het jou van harte toe.

Rudy, Pol, Piet, Lindsey, Herwig, Johan, Hans, Pascal, Pieter

 

Praktisch

De werkdag gaat door op WOENSDAG 24 MEI in de KULAK, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk.
Inschrijven gebeurt via een link die je via de eigen school zal krijgen.

08:00    praktische wegwijs, koffie / beurs met didactische middelen (evaluatie, differentiatie) 

08:45    eerste werkwinkel

10:15    verlooptijd/pauze/beurs

10:45    tweede werkwinkel 

12:15    aperitief en broodjesmaaltijd (aangeboden door de scholen) / beurs

13:00    einde